Kontakt, helpdesk

MH hotline: +420 605 234 561, +420 532 234 404

Vedoucí Akademického centra maligní hypertermie LF MU:

Klinika dětské anesteziologie a resuscitace FN Brno a LF MU, Černopolní 9, 613 00, Brno, ČR:

tel.: +420 532 236 176, +420 532 234 698, +420 532 234 404 I

Anesteziologicko-resuscitační klinika FN u Sv. Anny v Brně a LF MU, Pekařská 53, 656 91, Brno, ČR:

tel.: +420 605 234 561, +420 543 182 553 I

Ústav lékařské genetiky a genomiky FN Brno a LF MU, Brno, ČR:

Centrum molekulární biologie a genetiky, Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU, Sekce vrozené genetické choroby, Černopolní 9, 613 00, Brno, ČR:

tel.: +420 532 234 624 I


Helpdesk je linka uživatelské podpory. V provozu je každý všední den od 8:00 do 16:00 (telefon, e-mail).