Publikační a výzkumná činnost

Publikace:

 • Klincová, M.; Štěpánková, D.; Schröderová, I.; Klabusayová, E.; Ošťádalová, E.; Valášková, I.; Fajkusová, L.; Zídková, J.; Gaillyová, R.; Štourač, P. Malignant Hyperthermia in Czechia and Slovakia. Br J Anaesth 2022, 129, e41–e43, doi:10.1016/j.bja.2022.04.029.
 • Klincová, M.; Štěpánková, D.; Kostroňová, P.; Kotrhová, P. Malignant Hyperthermia 2020 Available online: https://www.akutne.cz/index-en.php?pg=education--awarded-interactive-algorithms-in-years-2012-2021&tid=453 (accessed on 3 August 2022).
 • Štěpánková D. Klincová M. Syndrom maligní hypertermie. In Vladimír Mixa a kol. Dětská anestezie. 1.vydání, Praha, Mladá Fronta a.s., 2019 s. 271 -282, 11 stran.  ISBN 978-80-204-5053-1
 • Štěpánková D.  Syndrom maligní hypertermie. In Aulická S. a kol. Akutní stavy v dětské neurologii. 1.vydání, SOLEN s.r.o., 2019 s. 170-182, 13 stran. ISBN 978-80-7471-263-0
 • Štěpánková D.  Pacienti s poruchou nervosvalového přenosu. In Seidlová D, Štourač P et.al.  Perioperační medicína nejen pro praktické lékaře,1. vydání, Praha, Mladá Fronta a.s., 2018 s. 188 – 201, 13 stran. ISBN 978-80-204-4857-6
 • Voháňka, S., Štourač, P., Klincová, M. Anestezie a nervosvalová onemocnění. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 81, č. 5, s. 501-513. ISSN 1210-7859.
 • Kosinová, M., Harazim, H. Klincová, M., Štourač, P. Anesthesia for cesarean delivery in parturients suffering from rare diseases. In Dallas Brewer. Postpartum Hemorrhage and Cesarean Section : Complications of Labor and Delivery. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2018. s. 69-93. Obstetrics and Gynecology Advances. ISBN 978-1-5361-4000-2.
 • Štěpánková, D. Volba a vedení anestézie u ambulantních výkonů. Anestézie u  neodkladných výkonů.  Volba a vedení anestézie v neurochirurgii a u operací na hlavě. In Michal Fedora a kolektiv. Dětská anesteziologie. 1. vydání,  Brno,  NCONZO,  2012, s.149 - 154, s. 208 – 212, s. 213 – 254.  61 stran.  ISBN 978-80-7013-544-0.
 • Schröderová I, Nohel P, Štěpánková D. Maligní hypertermie. Anest intenziv Med 2004; 15, 3:130-139.
 • Štěpánková D, Schröderová I, Valášková I, et al. Diagnostika maligní hypertermie v České republice - dosavadní výsledky. Anest intenziv Med 2004; 15, 4:173–180.
 • Štěpánková D, Dominik P, Klimovič M, Schröderová I, Valášková, I. Maligní hypertermie u dětí, současné možnosti diagnostiky v ČR. Čs pediatrie 2003; 58, 1: 43-51

Zahraniční a recentní tuzemské přednášky:

 • Štěpánková, D.; Klincová, M.; Schröderová, I. – přednáškový blok věnovaný Maligní hypertermii, kongres ČSARIM, 2022, Brno, ČR
 • Klincová, M. MH persons are „strong and weak“, ESAIC Congress 2022, Milano, Italy
 • Klincová, M.; Štěpánková, D.; Schröderová, I. A description of the largest Slavonic group of patients investigated for risk of malignant hyperthermia. A retrospective observational national cohort study. 40th Annual Meeting of the European Malignant Hyperthermia Group, 2022, Harrogate, UK – Ocenění za nejlepší klinickou přednášku.
 • Klincová, M., Štěpánková,D., Kostroňová, P., Kotrhová, P. Malignant Hyperthermia Algorithm Virtual patient, 39th Annual Meeting of the European Malignant Hyperthermia Group, 2021, online
 • Štěpánková, D.; Klincová, M.; Schröderová, I. – přednáškový blok věnovaný Maligní hypertermii, kongres ČSARIM, 2019, Brno, ČR
 • Štěpánková, D. Maligní hypertermie. Kurz CEEA, 2019, Košice, Slovensko
 • Klincová, M.; Štěpánková, D.; Schröderová, I., Valášková, I. Malignant Hyperthermia in the Czech Republic – our practice and experience.  37th Annual Meeting of the European Malignant Hyperthermia Group, 2018, Ferrara, Italy – Ocenění přednášky - Award for recognition of presented research JGP Prize.
 • Štěpánková, D.; Schröderová, I., Valášková, I., Grohová, I., Prášilová, Š. Malignant Hyperthermia in Czech Republic - What´s new? In Sborník abstract - 27th Annual Meeting of the European Malignant Hyperthermia Group, 2008, Lund/Kopenhagen, Sweden.

Granty:

 • AZV grant MZ ČR – NU21-06-00363: Prohloubení poznatků o etiopatogenezi maligní hypertermie (MH) a zefektivnění diagnostického algoritmu MH pro českou populaci – plánované ukončení 2024
 • StartUp grant FN Brno SUp 12/18: Genetická diagnostika pacientů s in vitro kontrakčním testem potvrzenou Maligní hypertermii pomoci Next Generation Sequencing RYR1 a CACNA1S genů - ukončeno